home56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060
person
56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11725

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)