56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060
ผู้สอน

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11725

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.