home001272_section1
person
001272_section1

ผู้สอน
อาจารย์ จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
001272_section1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11731

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)