homeการฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57
person
การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11738

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การฝึกงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)