homeการฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57
personperson_add
การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคมปี57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11738

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)