เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Advance Computer Networking

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Mr. Faosan Mapa

Fatoni University

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ANS (DC 231-502 Advance Computer Network 3(2-2-6)

The study of course focusing on overview of computer network, seven-layer

architecture, TCP/IP suite of protocol, etc. Mac protocols for high-speed LANS, MANs & WIRELESS LANs. (For example, FDDI, DQDB, HIPPI, Gigabit Ethernet, Wireless Ethernet etc.) Fast access technologies. (For example, ADSL, Cable Modem, etc.) IPv6: why IPv6, basic protocol, extension & option, support for QoS, security, etc, neighbor discovery, auto-configuration, routing. Change to other protocols. Application programming interface for IPv6. 6bone.)