โครงการวิจัยชุมชนปากรอเข้มแข็ง

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิด classstart ให้ไว้เป็นชั้นเรียนของทีมวิจัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานที่ต.ปากรอ ข้อมูลจะได้ถูกบันทึกและตั้งกระทู้กันได้