homeโครงการวิจัยชุมชนปากรอเข้มแข็ง
personperson_add
โครงการวิจัยชุมชนปากรอเข้มแข็ง

ผู้สอน
นางสาว นูรีมันต์ หลงหนิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการวิจัยชุมชนปากรอเข้มแข็ง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11748

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิด classstart ให้ไว้เป็นชั้นเรียนของทีมวิจัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานที่ต.ปากรอ ข้อมูลจะได้ถูกบันทึกและตั้งกระทู้กันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)