นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นโยบายและกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา การวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ มิติของราคา นโยบายและผลกระทบของการตั้งราคาแตกต่าง ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคา