homeนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
personperson_add
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

ผู้สอน
ราชัย นาเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11752

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบฝึกหัดและข้อสอบติว O - NET  ปี 58


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)