เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

929-304 International Economics

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ทฤษฎี นโยบายและข้อตกลงทางการค้าและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และกระบวนการปรับตัวของดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินตราต่างประเทศ องค์กรทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ