homeรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2/2557
personperson_add
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2/2557

ผู้สอน
ครู ชวลิต ตะกรุดเงิน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11755

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)