วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (รหัสวิชา 3000-0101 )
ผู้สอน

นางสาว ลาวัลย์ กุลจนิรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (รหัสวิชา 3000-0101 )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11762

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.