homeรังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่
personperson_add
รังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่

ผู้สอน
ผศ.น.สพ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11767

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแปรผลสภาพทางรังสีทั้งปกตและพยาธิสภาพของสัตว์ใหญ่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)