homeรังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่
person
รังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่

ผู้สอน
ผศ.น.สพ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รังสีวิทยาในสัตว์ใหญ่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11767

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การแปรผลสภาพทางรังสีทั้งปกตและพยาธิสภาพของสัตว์ใหญ่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)