homeมัธยม.1
person
มัธยม.1

ผู้สอน
สมบูรณ์ โครงการโรงเรียนพ่อแม่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1177

สถานศึกษา
กศน.พ่อแม่ อ.แกลง

คำอธิบายวิชา

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)