home057123-VOLLEYBALL FOR LIFE & EXERCISE SECTION 01
person
057123-VOLLEYBALL FOR LIFE & EXERCISE SECTION 01

ผู้สอน
ศุภกร บัวหยู่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
057123-VOLLEYBALL FOR LIFE & EXERCISE SECTION 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11771

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วอลเลย์บอล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)