ผู้สอน
น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ_N03


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11802

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ