เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-101 Man and Civilization Heritage semester 1/2557 G:2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดสำหรับนักศึกษารายวิชา 425-101 Man&C กลุ่มที่ 2 เวลาเรียน วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 และ วันจันทร์ เวลา 16.00-16.50 น.