home425-101 Man and Civilization Heritage semester 1/2557 G:2
person
425-101 Man and Civilization Heritage semester 1/2557 G:2

ผู้สอน
ผศ.ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-101 Man and Civilization Heritage semester 1/2557 G:2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11806

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เปิดสำหรับนักศึกษารายวิชา 425-101 Man&C กลุ่มที่ 2 เวลาเรียน วันศุกร์ เวลา 13.00-14.50 และ วันจันทร์ เวลา 16.00-16.50 น.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)