homeแผนธุรกิจ (926-408)
person
แผนธุรกิจ (926-408)

ผู้สอน
ดร. ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
แผนธุรกิจ (926-408)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11807

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)