แผนธุรกิจ (926-408)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาธุรกิจปีที่ 4