เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้ Autocad เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักสูตร AutoCAD Basic เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัต โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มต้นใช้คำสั่งพื้น ฐาน การตั้งค่าเบื้องต้น เทคนิคการเริ่มเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ในระดับต่อๆไป