ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้ Autocad เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11814

สถานศึกษา

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตร AutoCAD Basic เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกล และเขียนแบบโครงสร้างทางสถาปัต โดยเนื้อหาหลักสูตรนี้แนะนำการใช้งานเบื้องต้นตั้งแต่เริ่มต้นใช้คำสั่งพื้น ฐาน การตั้งค่าเบื้องต้น เทคนิคการเริ่มเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD ในระดับต่อๆไป