การใช้ Google Sketchup เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงาน 3D สามารถสร้างโมเดลเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่สามารถวาดภาพใกล้เคียงกับการวาดด้วยดินสอหรือการ สเกตซ์ภาพ เครื่องมือสำหรับตกแต่งสีสันเเละลวดลายที่เหมือนจริง จึงเหมาะสำหรับครูผู้สอนเขียนแบบ และครูต้องการสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับการนำเสนอผลงานในรูปแบบทั้งภาพนิ่ง slideshow และ animation เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงานจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape,Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้ทันที่