เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

914-101 Thai Culture and Arts 02/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณค่าความงามและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและศิลปะไทย สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย