homeการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระดับเบื้องต้น
personperson_add
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระดับเบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระดับเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11819

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม excel 2007 เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในงานที่ต้องใช้ สูตรการคำนวณ และ ฟังก์ชั่น ใน excel ให้ใช้หลากหลาย ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มใช้ควรศึกษา ส่วนประกอบ โปรแกรม excel , การใช้แถบ เครื่องมือ และคำสั่งพื้นฐานต่างๆ ให้ดีเสียก่อน เพื่อเป็นการเรียนรู้ วิธี การใช้ excel เบื้องต้น , วิธี การ ใช้ สูตร excel และอื่นๆ ก่อนที่จะเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. แนะนำโปรแกรม Excel 2007 และคุณลักษณะใหม่ ในการสั่งงานบนแถบ Ribbon
 2. เรียนรู้ ส่วนประกอบ โปรแกรม , เมนู และ แถบ เครื่องมือ และการจัดการ ปรับแต่ง
 3. พิจารณาเลือกบันทึกไฟล์ ให้ถูกต้องกับ เวอร์ชั่น Microsoft office ที่ใช้เปิด
 4. วิธีการพิมพ์ ข้อมูล ด้วย เทคนิคการใช้ Short cut , Auto Fill เติมชุดข้อมูลที่ต้องพิมพ์บ่อยๆ เช่น ชื่อสินค้า ชื่อสาขา ชื่อร้านค้า , Auto complete ตัวช่วยเติมข้อมูลที่เคยพิมพ์ไปแล้ว ให้พิมพ์ซ้ำ
 5. จัดรูปแบบ Format Cell ปรับแต่ง ตัวเลข ข้อความ ตัวอักษร และ Cell แบบใช้ Styles สำเร็จรูป หรือจัดรูปแบบเองตามความต้องการ
 6. ใช้ worksheet จัดเก็บข้อมูล เป็นหมวดหมู่ เหมือนหน้าหนังสือ เช่น การทำรายรับ-รายจ่ายประจำปีที่ต้องแบ่งรายการตามเดือน, รายงานสต๊อกสินค้าแต่ละสาขา เป็นต้น
 7. แก้ไขปัญหา เมื่อมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแทรกลงตำแหน่งระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ Insert Row/Insert Column
 8. แทรกไฟล์รูปภาพ แทรก CilpArt สร้างรูปวาด Shapes สร้างกราฟิก SmartArt ประกอบตารางข้อมูล
 9. รู้จัก ทำความเข้าใจ โครงสร้าง และการใส่ สูตร Excel ฟังก์ชั่น Excel
  • ขบวนการวิเคราะห์โจทย์ เพื่อสร้าง สูตร Excel หรือเลือกใช้ ฟังก์ชั่น Excel หาคำตอบ
  • เทคนิคการใส่สูตร แบบรวดเร็ว ด้วยการ คัดลอกสูตร และเทคนิค ตรึงตำแหน่ง Cell ไม่ให้เลื่อน ด้วยเครื่องหมาย $
  • เชื่อมโยงข้อมูล ลิงค์ข้อมูล ใน Link Cell ภายใน Worksheet , Link Worksheet , Link Workbook
  • ฝึกการ สร้าง และใส่ สูตร ฟังก์ชั่น SUM() , AVERAGE() , MAX() , MIN() ฯลฯ
   Workshop : คำนวณหาส่วนลดราคาสินค้า , สร้างฟอร์มรายงานขายสินค้า , สร้างฟอร์มสรุปยอดขายสินค้า , สร้างฟอร์มใบเสนอราคา ฯลฯ
 10. วิธีการจัดการ และปรับแต่ง หน้าจอโปรแกรม เมื่อมีข้อมูลมาก ทั้งในแนวแถว และแนวคอลัมน์
 11. กำหนดรายละเอียด และวิธีการ การพิมพ์เอกสาร Excel


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)