ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ผู้สอน
ว่าที่ ร.อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รหัสวิชา
1182

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คำอธิบายวิชา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books