homeศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
person
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ผู้สอน
ว่าที่ ร.อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1182

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

คำอธิบายวิชา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)