นางสาวทัศนีย์ ทรายทอง


ผู้สอน
นางสาว ทัศนีย์ ทรายทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวทัศนีย์ ทรายทอง

รหัสวิชา
1183

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

คำอธิบายวิชา

มาเรียนกันเยอะๆๆๆน๊า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books