ผู้สอน
นาย วิศิษฎ์ ลิ้มพัฒนสิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2557 / 1 / 937-350 System Analysis and Design


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11836

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 2554)