homeวิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมไม่ส่งงาน การบ้าน
person
วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมไม่ส่งงาน การบ้าน

ผู้สอน
นาย นิรุด ไชยเกษม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมไม่ส่งงาน การบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11843

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิจัยในชั้นเรียน พฤติกรรมไม่ส่งงาน การบ้าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)