หมู่๓

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากเรียนให้จบ ต้องใจเรารักสิ่งนั้นจริงๆ