หมู่๓

คำอธิบายชั้นเรียน

อยากเรียนให้จบ ต้องใจเรารักสิ่งนั้นจริงๆ