ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธีรา อะทะวงษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

BA 2304 ภาคเรียนที่ 1/2557 (AC)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11848

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

โดย ผศ.ดร.สุธีรา อะทะวงษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย