homeคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย
person
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย

ผู้สอน
อภิสิทธิ์ พรรณขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11852

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)