การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กศ.บท 1/2557
ผู้สอน

น.ส. เบญจมาภรณ์ คงชนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กศ.บท 1/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11854

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.