home344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2557)
person
344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2557)

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (1/2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11855

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

344-521 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)