home1554705 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนฯ 2(1-2-3)
person
1554705 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนฯ 2(1-2-3)

ผู้สอน
นาง กันทิมา แสงใส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1554705 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนฯ 2(1-2-3)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11860

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

    Concept, principles of developing and evaluating the innovation for English teaching; basic criteria construction, testing, and tool for evaluating the innovation for English-teaching.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)