ผู้สอน
นางสาว ปรัชญาพร เอกบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

515-441_2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11872

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

(ภาษาไทย) ทฤษฎีทางด้านพันธุศาสตร์ การถ่ายทอด ความแปรปรวนของยีนส์ และอิทธิพลของยีนส์ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสัตว์ การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการคัดเลือก และผสมพันธุ์

(ภาษาอังกฤษ)Theory of geneticinheritancegens variation, and genes effect regulate animal traits, breeding plan, selection and mating system.