เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียน นศ.ฝึกประสบการณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่รับผิดชอบจำนวน ๗ คน ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งงานของนักศึกษาและตรวจงานของอาจารย์นิเทศ