homeชั้นเรียน นศ.ฝึกประสบการณ์
personperson_add
ชั้นเรียน นศ.ฝึกประสบการณ์

ผู้สอน
ว่าที่พ.ต.ดร. กรณัฐ รัตนยรรยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียน นศ.ฝึกประสบการณ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11877

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่รับผิดชอบจำนวน ๗ คน ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งงานของนักศึกษาและตรวจงานของอาจารย์นิเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)