homeการบริหารคนต่างรุ่น Managing Four Generations of Employees
personperson_add
การบริหารคนต่างรุ่น Managing Four Generations of Employees

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารคนต่างรุ่น Managing Four Generations of Employees

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11878

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารคนต่างรุ่น Managing Four Generations of Employees


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)