homeAD_Principle of Business Management_1/2557
person
AD_Principle of Business Management_1/2557

ผู้สอน
Mr. Anupong Wongchai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
AD_Principle of Business Management_1/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11893

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาลักษณะธุรกิจ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ของธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)