homeการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ101
personperson_add
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11900

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)