homeการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ102
person
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ102

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11901

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)