เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ102

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความรู้เกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การติดตั้งซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน