homeECN-223 Macro2 1-2557
person
ECN-223 Macro2 1-2557

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ECN-223 Macro2 1-2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11902

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้นปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)