การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา157 กลุ่ม 2
ผู้สอน

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา157 กลุ่ม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11906

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557 กลุ่ม 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.