ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การพัฒนาทรัยพกรมนุษย์ทางการศึกษา (ป.โท)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11910

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

ป.โท