homeSWU 353 1-57
person
SWU 353 1-57

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 353 1-57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11915

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)