homeห้อง 5/1
personperson_add
ห้อง 5/1

ผู้สอน
person
นาน กิตติพงศ์ นาคบาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้อง 5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11916

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 5/1 วิชาภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)