ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ED 3801 การศึกษาและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 1 (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 1/2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11923

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การบริหารจัดการสถานศึกษา และ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์