วท.วส.111 พยาธิวิทยา (1/2257)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 55 และ 56

ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้น กระบวนการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ รวมทั้งอาการและการแสดงออกเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่างๆ และการรักษาความสมดุลในร่างกาย