homeวท.วส.111 พยาธิวิทยา (1/2257)
person
วท.วส.111 พยาธิวิทยา (1/2257)

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.วส.111 พยาธิวิทยา (1/2257)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11924

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รหัส 55 และ 56

ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกายเมื่อมีภาวะไม่สมดุลเกิดขึ้น กระบวนการเกิดโรคและพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานของระบบต่างๆ รวมทั้งอาการและการแสดงออกเนื่องจากพยาธิสภาพ การตอบสนองของระบบต่างๆ และการรักษาความสมดุลในร่างกาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)