homeวิศวกรรม​ซอฟต์แวร์​
person
วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์​

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิศวกรรม​ซอฟต์แวร์​

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11926

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)