homeหลักคณิตศาสตร์1(MAC-210)
personperson_add
หลักคณิตศาสตร์1(MAC-210)

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักคณิตศาสตร์1(MAC-210)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11928

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)