homeOperating System 2 กลุ่ม101
person
Operating System 2 กลุ่ม101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
Operating System 2 กลุ่ม101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11935

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 กลุOperating Systems2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)