homeEnglish for Logistic (นศ.รหัส56)
person
English for Logistic (นศ.รหัส56)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
English for Logistic (นศ.รหัส56)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11953

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาคำศัพท์ทางด้าน Logistic รวมทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน   


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)