ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ.Logistic 55)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11954

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ