ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ. logistic 56)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11955

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ