homeการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ. logistic 56)
person
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ. logistic 56)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นศ. logistic 56)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11955

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)