homeรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2/2557
person
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2/2557

ผู้สอน
ครู ชวลิต ตะกรุดเงิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11956

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)